<<Cynhyrchion poeth>>

Asid humic yn ffracsiwn o'r sylweddau humic cynnwys o foleciwl gadwyn hir, sy'n uchel mewn pwysau foleciwlaidd, tywyllwch brown yn lliw a hydawdd mewn hydoddiant alcalïaidd. Mae'n deillio o elfennau organig pridd, hwmws, mawn a glo. Mae'n sgilgynhyrchion y micro-organebau sy'n dadansoddi'r mater organig marw. Asid humic yw mewn gwirionedd yn gymysgedd cymhleth o lawer o asidau organig gwahanol a ffurfiwyd yn ystod y broses bioddiraddiadwy o ddeunydd organig. Fulvic asidau yn asidau humic is foleciwlaidd pwysau hynny wedi cynnwys ocsigen yn uwch. Asid Fulvic yn gallu pasio drwy'r pilenni cell planhigyn yn hawdd, a dyna sut mae'n gallu helpu i amsugno maetholion planhigion. Asidau humic yn chelators rhagorol sy'n gwella defnydd maetholion yn ogystal â gwella'r gweithgarwch microbaidd pridd a gwella cadw lleithder – yn ychwanegiad mawr at holl amgylcheddau cynyddol. Asid humic yn gydran hanfodol o'r amgylchedd naturiol pridd-planhigion, gwella strwythur pridd, hyrwyddo gweithgaredd microbau a gwella defnydd planhigion.

Mwy

<<Newyddion>>